Для бухгалтера

13 Грудня
Вебінар

МСФЗ звітність

МСФЗ (IFRS) 16 для орендаря. Податок на прибуток і ПДВ. ОС ПО МСФЗ – вплив на податкові різниці. МСФЗ 15: ключові моменти. Запаси: важливо для обліку. Забезпечення 2023. Фінансові інструменти за МСФЗ: загальні принципи. Нематеріальні активи – аспекти обліку (МСФО (IAS) 38)

7 Грудня
Вебінар, Семінар

Все про роялті та програмне забезпечення (ПЗ) для підприємств 2023! Інтелектуальна власність (ІВ).

Закон України “Про авторське право і суміжні права” від № 2811. Договірні відносини з об’єктами інтелектуальної власності (ОІВ). Створення ОІВ. Передання прав на об’єкти ІВ. Секрети захисту ОІВ. Інтелектуальна власність (ІВ). Пільга по ПДВ при постачанні програмної продукції – втратила чинність. Розмір роялті. Ціноутворення та облік при операціях з ІВ. Справедлива ставка. «Витягнута рука». ТЦУ. Експорт та імпорт роялті. Схеми, робота з нерезидентами.  • Аудит та оцінка інтелектуальної власності.