Іноземний холдинг: безпечне володіння активами, податкова оптимізація, інвестиційні аспекти та спадкові можливості.

29 Квітня

Вартість участі у вебінарі 3800,00 грн. без ПДВ
Вартість участі у семінарі 4200,00 грн. без ПДВ

Можлива оплата з ПДВ

Доповідач:

Доценко-Білоус  Наталія Олександрівна
Український адвокат, автор та розробник фінансово-правових моделей залучення коштів у будівництво із впровадженням заставних, форвардних контрактів, опційних сертифікатів, дисконтних облігацій, а також венчурних технологій у будівництві. Є автором понад 8000 публікацій у діловій пресі, а також автором книг “Правова енциклопедія інвестування будівництва” та “Стратегії фінансування будівництва”.

Програма

1.Цілі та завдання, що досягаються за рахунок Холдингу

. Оптимальна корпоративна структура холдингу.

 • Навіщо потрібний іноземний холдинг і які завдання він вирішуватиме порівняно з українською структурою?
 • Іноземний холдинг та український субхолдинг;
 • Варіанти українського субхолдингу (інвестиційні фонди та інші рішення)
 • Хто стане акціонерами іноземного холдингу?

Як іноземний холдинг придбає вже існуючі компанії і чи це принципово (купівля, внесок у статутний капітал тощо)

 • Пов’язаність осіб у межах компаній холдингу: податкові аспекти;
 • Аналіз корпоративної структури відомих українських субхолдингів з іноземною материнською компанією та зіставлення з підходами, які застосовують іноземні транснаціональні компанії.
 1. Яку юрисдикцію оптимально обрати для реєстрації іноземного холдингу?
 • ТОП-5 холдингових юрисдикцій: порівняльний аналіз;
 • Князівство Ліхтенштейн: унікальні можливості фундацій (stiftung) для збереження та безподаткового примноження сімейних активів;
 • Конфедерація Швейцарія – хто обирає місцеві компанії і для яких цілей
 • Великобританія – найкраща холдингова юрисдикція
 • LTD (ТОВ) або LLP (партнерства)

основи податкового режиму;

 • принцип remittance в англійському праві або умови, за яких досягається нульове податкове навантаження;
 • обсяг захисту та покриття інвестицій згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про заохочення та взаємний захист капіталовкладень, ратифіковане та набрало чинності 10 лютого 1993 року;
 • гарантії репатріацію інвестицій, встановлені угодами – прикладний алгоритм їх втілення;
 • податкове навантаження при різних сценаріях заводу коштів (дивіденди на придбані корпоративні права, відсотки на кредити тощо) згідно з Конвенцією між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковому ухиленню щодо податків на дохід та , що набрала чинності з 11.08.1993 року
 • податкове навантаження при подальшому русі коштів до інших юрисдикцій;
 • податкові наслідки наслідування активів.
 • Республіка Кіпр – чому варіант не для кожного холдингу
 • Кіпрські компанії: складність прихована у їх простоті;
 • основи податкового режиму;
 • ризики, практика та підстави арешту активів (аналіз судової практики арешту активів українських бенефіціарів, розміщених у Швейцарських банках за рішенням Кіпрського суду)
 • Place of effective management (місце управління компанією) або умови, за яких кіпрська компанія може змінити свою резидентність або як українські фіскальні органи ставлять під сумнів податкову резидентність кіпрських компаній (аналіз судової практики)
 • Чому Україна не має угоди про захист взаємних інвестицій з Республікою Кіпр?
 • Чи можуть інвестиції від Кіпрської компанії в українські активи бути захищені в умовах відсутності Угод про захист інвестицій і як цього досягти?
 • податкові наслідки спадкування активів
 • Республіка Австрія
 • Створення та реєстрація GmbH: складнощі, з якими можна зіткнутися; вибір оптимальних засновників
 • основи податкового режиму;
 • унікальні можливості для забезпечення максимальної конфіденційності бенефіціара;
 • звільнення від оподаткування приросту капіталу (capital gains), отриманого внаслідок продажу корпоративних прав в іноземній компанії (не австрійській).
 • обсяг захисту та покриття інвестицій згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Австрії про заохочення та взаємний захист капіталовкладень, ратифіковане законом України від 11.04.97 року;
 • гарантії репатріацію інвестицій, встановлені угодами – прикладний алгоритм їх втілення;
 • податкове навантаження при різних сценаріях заводу коштів (дивіденди на придбані корпоративні права, відсотки на кредити тощо) згідно з Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковому ухиленню щодо податків на дохід та на приріст вартості майна, що набула чинності 17.03.99 року.
 • Бізнес-завдання, що успішно вирішуються/досягаються за рахунок австрійських GmbH
 • податкові наслідки наслідування активів
 1. Вибір центру формування прибутку на холдингу та аналіз варіантів його розподілу з мінімальними втратами;
 2. Фінансові інструменти для залучення інвестицій холдингом – доступні для холдингів, зареєстрованих у країнах з англійською системою права: – Compulsory Convertible Debentures; – різні класи акцій, з різним обсягом прав – Simple Agreements for Future Equity – Call and Put Option Agreements.
 3. Іноземний холдинг як Контрольова Іноземна Компанія: правові та податкові наслідки. Короткий огляд обов’язків контролюючої особи – податкового резидента. АБО як уникнути КІК, створивши іноземний холдинг;
 4. Іноземний холдинг як центр утворення прибутку за межами України, але при цьому ситуативно-податковий резидент України (п.133.1.5 ПКУ) – стратегічний потенціал варіанту.
 5. Захист інвестицій (насамперед для активів, розташованих в Україні) – як застосовуватиметься потенціал холдингу: покроковий алгоритм дій;
 6. Захист українських активів за допомогою норм міжурядових угод щодо захисту інвестицій (Bilateral or Multilateral Investment Treaties):
 • Поняття «інвестиції» та «інвестора» – систематизація вимог, що дозволяють застосувати норми та стандарти угод. Чи є кредити від нерезидентів – інвестицією, що захищається?
 • Чи є опосередковані (непрямі) інвестиції – інвестиціями, що захищаються, і за яких умов?
 • Чи можна за допомогою угод захистити права на українські активи (права на земельні ділянки), придбані коштом українських компаній, заснованих за участю нерезидента?
 • Чи є іноземними інвесторами юридичні особи-нерезиденти, засновані українськими бенефіціарами, та за яких умов?
 • Стандарти захисту інвестицій та практика їх застосування Експропріація інвестицій, у тому числі експропріація договірних прав: правомірність, правові наслідки та коли це можливо відповідно до українського законодавства Втрата прав на депозит у зв’язку з неплатоспроможністю банку;
 • Дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки комунальної/державної власності; Дострокове розірвання договору, укладеного з державною/комунальною установою (наприклад, договори концесії, договори про спільну діяльність) Розмежування інвестиційних спорів від господарських спорів
 • Гарантії репатріації інвестицій, виведення капіталу, включаючи прибутки.
 • Судовий захист прав інвестора, на прикладі суперечок ARB/14/9 City-State NV, Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC and Prodiz LLC; ARB/07/16 Alpha Projektholding GmbH
 • Унікальний потенціал Міжнародного центру з розгляду інвестиційних спорів (ICSID): – рішення, що не підлягають оскарженню в українських судах, – прирівняні до рішень останньої інстанції відповідного суду, – підлягають виконанню в будь-якій із 151 держав, що ратифікували конвенцію
 • Алгоритм правового обґрунтування фактів порушення прав інвестора, що базується на аналізі інвестиційних спорів, виграних проти держави України
 1. Податкове планування в рамках холдингу: варіанти рефінансування та руху коштів у рамках холдингу та його дочірніх компаній;
 2. Можлива взаємодія КУА (КІФ) та холдингу: оцінка переваг для податкового планування;
 3. Податкові та правові наслідки у разі продажу холдингу зовнішньому інвестору;
 4. Допоміжні можливості холдингу;
 5. Висновки та рекомендації

Вартість участі у вебінарі 3800,00 грн. без ПДВ
Вартість участі у семінарі 4200,00 грн. без ПДВ

Можлива оплата з ПДВ

Місце проведення:

м. Київ, вул. Михайлівська,1/3, готель “Козацький”