Основні засоби в обліку.

17 Травня

Від придбання (виготовлення) до продажу (ліквідації, іншого вибуття). Особливості операцій з основними засобами під час війни.

Вартість участі у вебінарі 2150,00 грн. без ПДВ
Вартість участі у семінарі 3150,00 грн. без ПДВ

Можлива оплата з ПДВ

ДОПОВІДАЧ:

Самарченко Олена Романівна
:
Незалежний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, автор численних статей і публікацій в бухгалтерській пресі, Кращий консультант по оцінкам слухачів семінарів.

Програма

Невиробничі основні засоби в податковому обліку:

 • що таке невиробничі основні засоби. Критерії віднесення об’єктів до невиробничих. Наскільки коректно використання таких критеріїв, як «прибутковість» чи «без них можна обійтись»;
 • тимчасове невикористання основних засобів (сезонний характер використання, призупинення діяльності та інш.). Чи можна такі випадки прирівнювати по невиробничого використання?
 • які нормативні документи допоможуть обґрунтувати виробниче використання об’єктів;
 • особливості оподаткування, в тому числі відображення операцій з ремонту, з продажу. Корегування фінрезультату при продажу невиробничих об’єктів основних засобів;
 • відновлення раніше втраченого податкового кредиту (корегування «негосподарчих податкових зобов’язань») з ПДВ при зміні напряму використання невиробничих об’єктів основних засобів (при продажу, при переведенні до складу основних засобів.

Визнання (відображення в обліку) основних засобів. Аналіз загальних правил:

 • об’єкти дешеві та дорогі, довготривалого та короткотривалого використання.
 • Податковий критерій віднесення об’єктів до «малоцінки». Як правильно оформити документи, щоб «прирівняти» бухгалтерський та податковий облік?
 • які первинні документи необхідно скласти для підтвердження статусу об’єкта як основного засобу чи малоцінки;
 • розділення цілого об’єкта на окремі складові. Наскільки це вигідно, якими законодавчими нормами керуватись;
 • встановлення ліквідаційної вартості, що дорівнює нулю: наскільки це коректно та/або штрафонебезпечно;
 • первинні документи, необхідні для податкової амортизації (накази, акти введення в експлуатацію);
 • придбання об’єктів для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операціях. Помилки, що їх припускаються в обліку.

Придбання (отримання) основних засобів:

 • за грошові кошти, в тому числі у нерезидента. Вплив «валютних» правил на вартість об’єкта. Корегування оподатковуваного прибутку у випадку придбання основних засобів у нерезидента, що зареєстрований в країні з переліків Кабміну;
 • в якості внеску до статутного капіталу;
 • на безоплатній основі
 • оприбуткування основних засобів, що були виявлені при інвентаризації;

Визнання ліквідаційної вартості та можливості її перегляду

Амортизація основних засобів:

 • перегляд методу нарахування амортизації. Коли це можливо, які будуть податкові наслідки;
 • прискорена податкова амортизація певних груп основних засобів. Хто та за яких обставин може її застосувати

Призупинення амортизації:

 • при сезонному використанні об’єктів основних засобів;
 • при консервації. Що таке консервація, якими нормативними та внутрішніми документами слід керуватись підприємствам
 • при проведенні ремонтів, реконструкції, модернізації, консервації;
 • які документи необхідно (бажано) складати.

Технічне обслуговування, ремонти, поліпшення основних засобів:

 • витрати, пов’язані з технічним обслуговуванні: і не ремонти і не поліпшення. Якими документами підтвердити класифікацію витрат в якості витрат на техобслуговування;
 • заміна шин и акумуляторів на автомобільному транспорті. До яких видів витрат віднести їх вартість. Момент визнання витрат по шинам та акумуляторам (при встановленні на авто, при повному вибутті);
 • класифікація ремонтних витрат (розділення на витрати періоду та витрати, що капіталізують). Хто здійснює таку класифікацію та як її підтвердити документально;
 • облік матеріалів і запасних частин, отриманих при проведенні ремонту. Чи визнавати дохід від «безоплатно отриманих» запчастин?
 • відображення у складі ремонтних витрат заробітної плати працівників та інших витрат;
 • відображення ремонтних витрат безоплатно отриманих основних засобів.

Переоцінка основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку:

 • підстави для проведення бухгалтерської переоцінки. Процедура її проведення.
 • як бухгалтерська переоцінка враховується при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Вибуття основних засобів в результаті продажу (в тому числі безоплатній передачі):

 • принцип визначення оподатковуваного прибутку. Корегування та податкові різниці, що визначаються при продажу та/або ліквідації основних засобів;
 • як визначити базу оподаткування ПДВ при різних операціях з вибуття основних засобів. Донарахування податкових зобов’язань при продаже об’єктів. Вплив оціночної вартості на облік ПДВ;
 • вибуття/знищення об’єктів в результаті бойових дій. Які документи необхідно мати для ненарахування ПДВ-зобов’язань.

Ліквідація (списання) основних засобів:

 • відображення в обліку прибутку вартості об’єкта, що ліквідується. Як врахувати ліквідаційну вартість, якщо вона не дорівнює нулю;
 • чи необхідно донараховувати податкові зобов’язання з ПДВ. Як правильно оформити документи, щоб мати можливість для ненарахування ПДВ;
 • облік запасів, отриманих від ліквідації. Норми ПКУ та думка податкових органів

Орендні операції:

 • облік ремонтів відповідно до правил бухобліку. Оцінка економічної суті ремонтів, що проводяться;
 • ремонт, проведений орендатором та переданий безоплатно орендодавцю: які наслідки можливі для орендодавця;
 • вимушене призупинення використання об’єкта, що орендується. Які документи необхідно оформити з орендодавцем.

Вартість участі у вебінарі 2150,00 грн. без ПДВ
Вартість участі у семінарі 3150,00 грн. без ПДВ
Можлива оплата з ПДВ

Місце проведення:

м. Київ, вул. Михайлівська,1/3, готель “Козацький”

Категорія: Для бухгалтера