Трансфертне ціноутворення у податковому обліку.

30 Липня

Як бухгалтеру працювати з трансфертною ціною: аналіз законодавства, рекомендації.

Вартість участі у вебінарі 2550,00 грн. (без ПДВ)
Можлива оплата з ПДВ

ДОПОВІДАЧ:

Самарченко Олена Романівна
:
Самарченко Олена Романівна Незалежний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, автор численних статей і публікацій в бухгалтерській пресі, Кращий консультант по оцінкам слухачів семінарів.

ПРОГРАМА:

Блок 1. Визначення та «пошук» контрольованих операцій

Які операції відносяться до контрольованих. Які операції варто проаналізувати.

Визначення загального доходу (які операції слід контролювати/перевіряти)

Вартісні критерії для контрольованих операцій. За яким принципом вважати операцію такою, що відбулась? Як враховувати передоплати, повернення та інші «нестандартні» ситуації (кредит-ноти та інш.)

Пов’язані особи: критерії, аналіз пов’язаності осіб. Визначення пов’язаності в ланцюгу операцій, пов’язаність через розмір заборгованості за запозиченими коштами і т.д.

Посередницькі операції. Проблеми посередницьких схем при визначенні контрольованих операцій і складанні Звіту

Контрагенти з країн з низькою податковою юрисдикцією та «особливі» організаційно-правові форми, що підпадають під аналіз.

Проблемні схеми в операціях за участю трьох сторін (коли суб’єкт з «неблагонадійної країни» не є безпосереднім контрагентом)

Блок 2. Особливі випадки обґрунтування договірної ціни. (операції не контрольовані, але ціни доводимо за процедурою, як для контрольованих операцій)

Придбання/продаж товарів (робіт, послуг, необоротних активів) в операціях з нерезидентами з «неблагонадійних» країн

Виплата роялті нерезиденту

Коли та як перелічені операції «перетинаються» з контрольованими операціями в частині обґрунтування договірної ціни

Блок 3. Принцип «витягнутої руки».

Суть метода «витягнутої руки»

Аналіз зіставності операцій. Які критерії необхідно враховувати

«Коригування» умов договору для визнання операції зіставними

Які документи складати підприємству для підтвердження зіставності/не зіставності операцій

Блок 4. Вибір метода встановлення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Аналіз кожного метода, передбаченого ПКУ:

  • метод порівняльної неконтрольованої ціни
  • метод ціни перепродажу
  • метод “витрати плюс”
  • метод чистого прибутку
  • метод розподілення прибутку

Метод порівняльної неконтрольованої ціни. Чи можна його вважати найбільш пріоритетним по відношенню до інших методів (з урахуванням останніх змін ПКУ). Суть аналізу, опис процедури, що здійснюється підприємством

Використання джерел інформації. Чим та як підтвердити «пошук» співставних цін

Обґрунтування використання того чи іншого метода при здійсненні різних господарських операцій (продаж товарів, відсотки нерезидентам, роялті, оренда і т.д.)

Розрахунок діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення. Числовий приклад розрахунку.

Блок 5. Підготовка та надання інформації щодо трансфертного ціноутворення

Перелік інформації, що її обов’язково треба надати.

Аналіз останніх змін податкового законодавства в частині обґрунтування операції як такої, що має ділову мету. Як в різних ситуаціях можливо довести наявність ділової мети. Рекомендації від Мінфіну відносно доведення «ділової мети» операції

Кому, куди, в які терміни подається документація

Необхідність зберігання документації

Штрафні санкції за ненадання документації по ТЦУ

Блок 6. Складання звітності з трансфертного ціноутворення, податкові наслідки

Аналіз порядку складання звіту по ТЦУ

Терміни подання звіту, штрафні санкції за ненадання звіту

Які документи необхідно мати при складанні звітності

Документи, що можуть бути затребувані контролюючими органами при перевірці звіту

Наслідки відхилення «трансфертної» ціни від договірних цін:

  • Коригування показників декларації з податку на прибуток у зв’язку із застосуванням трансфертних цін. В яких випадках та в які терміни відбувається самостійне коригування, заповнення додатка ТЦ до декларації
  • Визнання «розрахункових» дивідендів (зміни 2021 року) на суму відхилення договірної ціни від ціни, визначеної за правилами «витягнутої руки». Оподаткування податком на репатріацію із застосуванням «підвищувального» коефіцієнта

Вартість участі у вебінарі 2550,00 грн. (без ПДВ)
Можлива оплата з ПДВ

Місце проведення:
м. Київ, вул. Михайлівська,1/3, готель “Козацький”

Категорія: Для бухгалтера